Kết quả điều trị bọc răng sứ thẩm mỹ

làm răng sứ

Kết quả phục hình răng sứ bằng phương pháp gắn mão răng (bọc răng sứ), đây là những case răng bị sứt mẻ, sâu răng, răng thưa, sỉn màu và thay lại răng sứ mới thẩm mỹ. Răng sứ được dùng có thể là răng sứ kim loại hoặc răng toàn sứ cercon thẩm mỹ.

truoc va sau boc rang su (3)

Bọc răng sứ cho trường hợp răng thưa

truoc va sau boc rang su (3a)

Thay rắng sứ thẩm mỹ

truoc va sau boc rang su (4)

Làm răng sứ cho trường răng thưa, mòn và sỉn màu

truoc va sau boc rang su (5)

Làm răng sứ cho trường răng lệch lạc, sỉn màu

truoc va sau boc rang su (7)

Bọc răng sứ cho trường răng mẻ do chấn thương

truoc va sau boc rang su (8)

Răng sâu còn chân răng

truoc va sau boc rang su (6)

Làm răng sứ inlay, onlay trường hợp sâu răng